Συνέχιση ῥοῆς ἐπενδύσεων

Ἡ ῥοὴ τῶν ξένων ἐπενδύσεων συνεχίσθηκε τὸ τριήμερο τῆς κυβερνητικῆς κρίσεως, ἐνῶ μεγάλοι ἐπενδυτὲς συναντῶνται μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ ἡ δόση τῶν 3,3 δις εὐρὼ εἰσέρευσε στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀναμένονται τὰ ἄλλα 3,9, ἀλλὰ καὶ τὰ 8,1 τοῦ Ἰουλίου, ὁπότε καλύπτονται οἱ δανειακές μας ὑποχρεώσεις μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους• σήμερα συναντᾶται μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἀνώτατη ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ μᾶλλον τοῦ ἀνακοινώνει τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ΤΑΡ, καθὼς ἡ ἐξαγορὰ τῆς ΔΕΣΦΑ εἶναι γεγονός. Στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία οἱ ἐπενδύσεις τρέχουν, ἐνῶ Vodafone καὶ Wind ἐπισκέπτονται τὸν πρωθυπουργὸ γιὰ ἐπένδυση 200 ἑκατομμυρίων εὐρὼ σὲ ἔρευνες γιὰ τὰ νέα προγράμματά τους, μὲ ἀπορρόφηση πολλῶν ἐρευνητῶν μας• ἡ περίοδος τοῦ Θέρους εἶναι ἡ κρίσιμη, διότι ἡ ἄνοδος τοῦ τουρισμοῦ συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν κατακόρυφη αὔξηση τῆς ζητήσεως ἀκινήτων, μὲ τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους στὴν ἐθνικὴ οἰκονομία.