Παρουσία μεγαλεργολάβων

Ἡ παρουσία τῶν μεγαλεργολάβων εἶναι αἰσθητὴ στὴν νέα κυβέρνηση, στὶς λεπτὲς σχέσεις της μὲ τὸν τύπο καὶ τὰ μεγάλα ἔργα• οἱ ἰσορροπίες ἦταν δύσκολες, ὅταν μάλιστα εἶναι κρίσιμο τὸ θέμα τοῦ χειρισμοῦ τῆς ΕΡΤ, ἀλλὰ καὶ τῆς προωθήσεως τῶν μεγάλων ἔργων μετὰ τὴν ἐπανέναρξή τους. Ἔτσι ἀνέθεσαν τὴν εὐθύνη τῆς ἀναδιοργανώσεως καὶ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς δημοσίας ραδιοτηλεοράσεως σὲ ὑψηλὸ στέλεχος τῶν δύο μεγαλομετόχων τοῦ ΜΕΓΑ καὶ μεγαλεκδοτῶν• στὴν πράξη τοῦ ἀνέθεσαν νὰ βγάλει τὰ κάστανα ἀπ’ τὴν φωτιά, διότι δὲν θὰ ὑποχωρήσουν εὔκολα οἱ καταληψίες τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἀναλαμβάνει τὴν βάρος καὶ τὴν εὐθύνη• οἱ παλιοὶ σύντροφοι ἔρχονται σὲ σύγκρουση τώρα, ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς θέσεις πλέον.