Διοικητικὴ μεταρρύθμιση

Ἡ διοικητικὴ μεταρρύθμιση ἀνατίθεται στὸν γόνο τῆς μεγάλης οἰκογενείας καὶ πρώτη φορὰ ἀναλαμβάνοντα ὑπουργικὸ θῶκο• φαίνεται ὅτι τὸ σκέφθηκαν πολὺ οἱ δύο ἀρχηγοὶ κι ἔδωσαν αὐτὴ τὴν λύση. Οἱ μεταρρυθμίσεις ἔχουν καθυστερήσει ἀδικαιολόγητα καὶ γιατὶ δὲν συνεργάζονταν οἱ ἄλλοι ὑπουργοὶ καὶ γιατὶ δὲν ἦταν καθόλου πρόθυμη ἡ ΔΗΜΑΡ γιὰ ἀπολύσεις ἐπιόρκων, ὅταν οἱ περισσότεροι ἦταν κομματικά της στελέχη• ἡ δοκιμασία εἶναι δύσκολη. Ἐὰν πετύχει θὰ κερδίσει στὸν πολὺ κόσμο καὶ θὰ χάσει σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, διότι θὰ δυσαρεστήσει δεκάδες χιλιάδες οἰκογένειες• ἐὰν ἀποτύχει θὰ πληρώσει ὁ ἴδιος πρῶτα τὶς συνέπειες καὶ δευτερευόντως ἡ κυβέρνηση. Πολὺ δύσκολο βῆμα γιὰ τὸν φιλόδοξο πολιτικὸ καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν δυνατότητα ἐναλλακτικῶν λύσεων.