Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία, μᾶλλον ἐπειδὴ ἡ ἀνακοίνωση τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Κίνας, γιὰ διευκόλυνση τῆς ρευστότητος τῶν τραπεζῶν, ἦρθε ἀργὰ τὸ μεσημέρι• τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3107 δολλάρια καὶ 127,9780 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1285 καὶ τὸ πετρέλαιο, 101,40. Στὴν Εὐρώπη οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι βλέπουν προοπτικὲς ἀνακάμψεως καὶ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὸν πόλεμο τῶν λέξεων μεταξὺ Γαλλίας καὶ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελλῶν• ἡ βελτίωση τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν τῆς Γερμανίας θεωρεῖται τὸ κριτήριο, καθὼς ὅλες οἱ ἀγορὲς σημείωσαν ἄνοδο. Ἀκόμη καὶ τὸ Μιλάνο κινήθηκε ἀνοδικά, παρὰ τὴν καταδίκη τοῦ Σύλβιο Μπερλουσκόνι καὶ τὴν ἐκτοξευθεῖσα ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ ἀπειλὴ γιὰ ἀνατροπὴ τῆς ἰταλικῆς κυβερνήσεως• στὴν Ἀθήνα ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ ἀπὸ ἐννέα συνεδριάσεις ἰσχυρῶν πιέσεων, μὲ τὴν ὁρκωμοσία τῆς κυβερνήσεως. Ἡ καταστοφολογία δὲν ἔπιασε.