Καμπούλ, στόχος Προεδρικὸ

Τὸ Προεδρικὸ Μέγαρο τῆς Καμποὺλ ἔγινε ὁ στόχος ἐπιθέσεως τῶν Ταλιμπάν, μὲ ἀδιευκρίνιστο ἀριθμὸ νεκρῶν καὶ τραυματιῶν• οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀνακατέλαβαν τὸ κτίριο, ἀλλὰ ἡ ἀπήχηση διεθνῶς ἦταν ἀρνητικὴ γιὰ τὸν πρόεδρο τοῦ Ἀφγανιστὰν καὶ τοὺς Ἀμερικανούς. Πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς ἐπισήμου μεταβιβάσεως τῆς ἐξουσίας στὴν ἀφγανικὴ κυβέρνηση, ἀλλὰ οἱ δυνάμεις της δὲν ἐλέγχουν οὔτε τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης, ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ ὑπόλοιπη χώρα βρίσκεται στὰ χέρια τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀνακοίνωσε ὅτι ματαίωσε τὶς μυστικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Ταλιμπάν, κατόπιν ἀντιδράσεως τοῦ προέδρου του, ἀλλὰ ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καθιστᾶ ἀδύνατη τὴν ἀποχώρηση τῶν στρατευμάτων της ἀπ’ τὴν ὀρεινὴ χώρα, διότι μοναδικὴ διέξοδος εἶναι ἡ Κεντρικὴ Ἀσία• ἡ Μόσχα εἶναι δύσκολη στὶς ὑποχωρήσεις.