ΤΑΡ, ἐπιλογή του στρατηγικῆς σημασίας

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀγωγοῦ ΤΑΡ, ἀπ’ τὴν διεθνῆ κοινοπραξία ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὰ κοιτάσματα τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν, ἔχει διεθνῆ στρατηγικὴ σημασία• οἱ Ἀζέροι μετατρέπονται σὲ μεγάλο προμηθευτὴ φυσικοῦ ἀερίου τῆς Εὐρώπης καὶ ἀνταγωνίζονται σὲ μεγάλο βαθμὸ τοὺς Ρώσους. Τὸ Κρεμλίνο ἀναζητάει τρόπους ἀντεπιθέσεως, διότι ἀναγνωρίζονται στὴ Μόσχα οἱ λάθος χειρισμοὶ τῆς Γκάζπρομ μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς ΔΕΠΑ• δὲν ἐγκαταλείπουν εὔκολα τὸ παιχνίδι οἱ Ρῶσοι. Γιὰ τὴν χώρα μας τὰ πλεονεκτήματα εἶναι πολλὰ καὶ ἀποτελοῦν ἀντιστάθμισμα στὴν ὑπόθεση τῆς ΔΕΠΑ• προβλέπονται ἐπενδύσεις ἑνάμισυ δις εὐρὼ γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ καὶ 2000 θέσεις μόνιμης ἐργασίας καὶ 10000 παροδικῆς, ἐνῶ οἱ πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Βόρειο Ἑλλάδα εἶναι τὸ σημαντικότερο. Αὐτὲς θὰ φέρουν πολλαπλάσιες θέσεις ἐργασίας στὶς περιοχὲς διαδρομῆς του.