Συναντήσεις πρωθυπουργοῦ

Οἱ συναντήσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ ξένους ἐπενδυτὲς ἀποτελοῦν σαφὲς μήνυμα στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος στὴ χώρα• οἱ Δημήτριος Ριποβόβλεφ, οἱ Ἀζέροι τῆς ΤΑΡ, ὁ Γουέι Τζαφιοῦ, οἱ ἀντιπρόεδροι Vodafone καὶ Wind ἀποτελοῦν τοὺς καλύτερους διαφημιστὲς γιὰ τὶς ἐπενδύσεις, διότι δὲν φέρουν μόνο τὰ δικά τους κεφάλαια, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα τῶν κλαδικῶν ἐπιπτώσεών τους. Τὴν ἑπομένη τῆς ὁρκωμοσίας τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸ πρόγραμμα τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γέμισε μὲ ξένους ἐπενδυτές• τὰ ἐγκαίνια τῆς προβλῆτος 3 τοῦ ΟΛΠ σημαίνουν ὅτι ἡ COSCO ἀποκτᾶ τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τοῦ ὀργανισμοῦ καὶ μετατρέπει τὸν Πειραιᾶ σὲ πρῶτο λιμάνι τῆς Μεσογείου. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀρχίζει ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ τὶς πωλήσεις ἀκινήτων σὲ ξένους, γιὰ τὴν ἀπόκτηση βίζας, ἀλλὰ έμπεδώνεται μὲ τὶς μεγάλες ἐπενδύσεις, διότι αὐτὲς ἔχουν πλέον τὶς πολλαπλασιαστικὲς ἐπιπτώσεις τους στὸ σύνολο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.