Ἐκτόνωση πολιτικῆς αἰχμῆς

Ἡ ἐκτόνωση τῆς πολιτικῆς ὀξύτητος εἶναι ἐμφανής, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση ἀναζητᾶ ἐναγωνίως θέματα γιὰ τὴν προβολή της• ἡ ἐπίσκεψη τῆς τρόϊκας δὲν θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, διότι τὰ περισσότερα προβλήματα ἀναβάλλονται γιὰ τὸ Φθινόπωρο, ὅταν ἀναμένονται οἱ ἐπιπτώσεις στὰ δημόσια ἔσοδα ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Πάντως οἱ διαρροὲς πρὸς τὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο ἄρχισαν, καθὼς πολλὰ στελέχη τῆς ΔΗΜΑΡ ἀρνοῦνται ἐγκαταλείψαι τὶς κυβερνητικές τους θέσεις καὶ δηλώνουν προσχώρηση στὸ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ κι ἀνάμεσα στοὺς βουλευτὲς ἄρχισαν οἱ γκρίνιες γιὰ τὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση• περίοδος χάριτος δὲν ὑπάρχει γιὰ τοὺς ὑπουργούς, ἀλλὰ τὸ δίμηνο τοῦ Θέρους προσφέρεται ὡς πρόκληση γιὰ τὴν προώθηση λύσεων στὰ μακροχρόνια προβλήματα τοῦ τομέως τους. Ὅσοι ἐπιτύχουν δέρπουν τὰ πολιτικὰ ὀφέλη, ὅσοι ἀποτύχουν ἀπολαμβάνουν τὴν πολιτικὴ ἐξαφάνισή τους• ἡ δοκιμασία γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ εἶναι ἡ δυσκολώτερη, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ἀντιπρόεδρο. Τὸ ἀποτέλεσμα μετράει.