Νικητὴς ἐκλογῶν Ἀλβανίας

Στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς Ἀλβανίας νίκησε πανηγυρικὰ ὁ Ἔντι Ράμα, ἀρχηγὸς τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος, μὲ 58% καὶ 87 ἕδρες, ἐνῶ ὁ μέχρι προχθὲς πρωθυπουργός, Σαλὶ Μπερίσα, ἔχασε κατὰ κράτος, μὲ 32% καὶ 57 ἕδρες• ὁ νικητὴς θεωρεῖται εὐρωπαϊστὴς πολιτικός, κι ἔχει χρηματίσει δήμαρχος τῶν Τιράνων, ἐνῶ ἀχολεῖται μὲ τὴν τέχνη καὶ δείχνει πιὸ εὐαίσθητος. Οἱ παρατηρητὲς τοῦ ΟΑΣΕ ἔχουν καταγράψει πολλὲς παρανομίες κατὰ τὴν ψηφοφορία, ἐνῶ σκοτώθηκε κι ἕνα στέλεχος τῶν Σοσιαλιστῶν σὲ ἀνταλλαγῆ πυρῶν στὴ Βόρεια Ἀλβανία• ἡ χώρα γυρίζει σελίδα κι ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς προσαρμογῆς της πρὸς τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμούς, ὁπότε θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἔναρξη διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.