Ὁμπάμα, προστασία κλίματος

Τὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος ἀπ’ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου ἐξήγγειλε ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, ἐγκαινιάζοντας ἐργοστάσιο μὲ μειωμένη ἐκπομπὴ ρύπων• ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος τόνισε, ὅτι μὲ τὸ πρόγραμμα οἱ ρύποι θὰ μειωθοῦν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸ 2020 κατὰ 17%, τῶν ἐπιπέδων τοῦ 2005. Δὲν ἀνέφερε ὅμως ὅτι οἱ προτάσεις τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο, προβλέπουν μείωση τὸ 2020 κατὰ 20%, τῶν ἐπιπέδων τοῦ 1992• ἡ ἐμφάνιση θεωρήθηκε ὡς ἀποπροσανατολισμὸς τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ὑπόθεση Σνόουντεν καὶ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ παρακολουθήσεις τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν πολιτῶν ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας. Οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις τὸν κατηγοροῦν γιὰ σκέτη δημαγωγία, διότι δὲν ἀναφέρθηκε στὴν κατασκευὴ τοῦ πετρελαιαγωγοῦ ἀπ’ τὴν Ἀλμπέρτα τοῦ Καναδᾶ 3000 μιλίων, μὲ σοβαρὲς οἰκολογικὲς καταστροφές, οὔτε στὴν ἀποδεδειγμένη μόλυνση τῶν ὑπογείων ὑδάτων ἀπ’ τὴν παραγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ σχιστολιθικὰ πετρώματα.