Μέρκελ, διάσκεψη ἀνεργίας

Σὲ διάσκεψη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας συγκαλεῖ στὸ Βερολίνο στὶς 3 Ἰουλίου, τὸ προεδρεῖο τῆς Εὐρωζώνης, τοὺς ὑπουργοὺς Ἐργασίας καὶ μερικοὺς πρωθυπουργούς, μεταξύ τῶν ὁποίων τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ• σκοπὸς εἶναι ἡ συζήτηση συγκεκριμένων μέτρων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τὸ ταχύτερο δυνατόν. Ἡ σύσταση εἰδικοῦ ταμείου εἶναι τὸ πρῶτο μέτρο, ὅπως αὐτὸ ποὺ ἔγινε μὲ βάση τὴν ἀναπτυξιακὴ τράπεζα τῆς Γερμανίας Kfw γιὰ τὶς Ἱσπανία, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα• ἡ καγκελάριος πιστεύει ὅτι εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή, διότι ὁ πληθωρισμὸς βρίσκεται ὑπὸ ἔλεγχο, οἱ μεταρρυθμίσεις στὶς περισσότερες χῶρες ἔχουν προχωρήσει ἱκανοποιητικὰ κι ἔχουν ἀναδειχθεῖ οἱ ἀνταγωνιστικοὶ κλάδοι τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε καὶ ὁ πόλεμος τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἔχει ὑποχωρήσει ἀρκετά, ἐὰν ληφθεῖ ὡς κριτήριο ἡ χώρα μας, ὅταν μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες θεωροῦσαν δεδομένη τὴν χρεωκοπία μας, ἐνῶ τώρα ὁμιλοῦν γιὰ ἑλληνικὴ ἐπιτυχία.