Ἁναταραχὴ στὴν Τουρκία

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία ἔχει ὐποχωρήσει κάπως, ἀλλὰ δὲν ἔχει σταματήσει, παρὰ τὸ ἀντίθετο• ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ζήτησε μάλιστα τὸν διορισμὸ ἀνθρώπων του στὸ Twitter, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐλέγχουν τὴν ροὴ τῶν πληροφοριῶν, δηλαδὴ τὴν ἐπιβολὴ λογοκρισίας• ἡ ἀπάντηση ἦταν ἀρνητική, ἀνεξαρτήτως τῶν προθέσεων τοῦ προεδρείου του, διότι θὰ εἶχαν ἐκρηκτικὴ μορφὴ οἱ ἀντιδράσεις ἐναντίον του σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ὅταν ἔχουν προηγηθεῖ οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς παρακολουθήσεις πολιτῶν ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Οἱ συγκρούσεις τῶν διαδηλωτῶν μὲ τὴν Ἀστυνομία συνεχίζονται καὶ ἡ αἴσθηση τῆς ἀνασφαλείας παραμένει διάχυτη, ποὺ εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας• φαίνεται ὅτι δύσκολα πολὺ ἐπανέρχεται ἡ ἠρεμία στὴν Τουρκία. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δείχνει ἀμήχανος τουλάχιστον καὶ διστακτικός• ἡ εἰκόνα τοῦ ἀποφασιστικοῦ ἡγέτου ἔχει χαθεῖ• αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὴν πολιτική του ἀπήχηση.