Πειραιᾶς, εὐρωπαϊκὴ πύλη

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Πειραιῶς ὡς εὐρωπαϊκῆς πύλης τῶν κινεζικῶν ἐμπορευμάτων, καὶ κατὰ προέκταση, καὶ τῶν ἄλλων ἀσιατικῶν χωρῶν, πρὸς τὴν Εὐρώπη καθιερώθηκε μετὰ τὶς δεσμεύσεις τοῦ Γουάι Τζαφιοῦ τῆς COSCO• τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὸν ΟΛΠ καὶ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ ἐπιβεβαιώθηκε, ἀλλὰ τὸ σημαντικώτερο εἶναι τὸ μήνυμα πρὸς τοὺς ξένους ἐπενδυτὲς ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ ἐκλεκτή τους χώρα. Τὴν ἴδια στιγμὴ κι ἡ Hwaiwei, μία ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας παγκοσμίως, ἐπιλέγει τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν προώθηση τῶν προϊόντων της στὴν Εὐρώπη καὶ γιὰ σύσταση κέντρων ἐρευνῶν• ἡ Hwaiwei, ὅπως καὶ ἡ ΖΤΕ, ὁ ΟΤΕ τῆς Κίνας, προετοίμασαν τὴν εἴσοδό τους στὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν χώρα τους. Ἡ καλύτερη διαφήμισή μας.