Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, μὲ πρώτους κλάδους, τὸν τουρισμό, τὸ μικροεμπόριο καὶ τοὺς μεταπράτες, ἐνῶ ἀκολουθοῦν ἡ πώληση ἀκινήτων καὶ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία∙ ἤδη στὶς τουριστικὲς περιοχὲς ἔχουν ἀπορροφηθεῖ οἱ περισσότεροι ἄνεργοι καὶ μᾶλλον θὰ ἔχουν περισσότερη ἀπασχόληση, μὲ τὴν παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἕνα σήμερα, ἡ διάχυση τῆς κινήσεως τῆς ἀγορᾶς καὶ στοὺς ἄλλους κλάδους∙ σὲ αὐτὸ ἀποβλέπουν τὰ μεγάλα ἔργα καὶ ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά, μέσῳ τῶν τραπεζῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαμάχη μὲ τοὺς κερδοσκόπους, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν συνεργασία τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀνθρώπων τους στὴν κεφαλαιαγορὰ κυρίως, ὑπονομεύουν συνεχῶς τὴν ἐπανεκκίνηση, ὅπως μὲ τὶς δῆθεν ἀποκλειστικὲς πληροφορίες, οἱ ὁποῖες διαψεύδονται, ἀλλὰ διοχετεύονται ἄλλες∙ σὲ ἀγώνα ὀπισθοφυλακῶν ἐπιδίδονται, μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ χαμένος κόπος. Οἱ διεθνεῖς πολιτικὲς ἐξελίξεις ὁδηγοῦν στὴν κατατρόπωση τῶν κερδοσκόπων ὡς φυσικὴ συνέπεια.