Τέλος στὴν κατάθλιψή μας

Ἡ διαβεβαίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ, κατὰ τὰ ἐγκαίνια τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης, ὅτι εἶναι ὁρατὸ πλέον τὸ τέλος τῶν Μνημονίων καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση, ἦταν πειστικὴ καὶ στὴν κατάλλη στιγμή∙ τὰ στοιχεῖα ὑπεραρκετά, ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως, στὸ 3,8% τὸ δεύτερο τρίμηνο –δηλαδὴ στὸ μισὸ μὲ ἕναν χρόνο πρίν-, τὸ ἅλμα τοῦ τουρισμοῦ, ἡ ἔκρηξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, τὰ μεγάλα ἔργα, οἱ ξένες ἐπενδύσεις, εἶναι σημαντικὰ γιὰ τὴν χώρα μας. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονὸς καὶ δύσκολα πιὰ ἀνακόπτεται∙ τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι εἶναι ὁρατὸ τὸ τέλος στὴν κατάθλιψη καὶ στὴν ἀδράνεια τῶν Ἑλλήνων. Ὅλοι πιστεύουν ὅτι κάτι γίνεται καὶ τρέχουν. Αὐτὸ εἶναι σημαντικό…