Οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις

Ἡ ἀντίδραση τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἡ συμμετοχή του στὶς διαδηλώσεις δείχνουν δύο πράγματα: πρῶτον, τὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὴν καταστροφολογία τῶν κερδοσκόπων συνεχιζόμενη, παρὰ τὴν διάψευσή της ἀπ’ τὰ γεγονότα∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, μόνο οἱ δέσμιοι τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων δείχνουν ὅτι δὲν τὴν καταλαβαίνουν. Δεύτερον, ἡ πλήρης συμπόρευσή του μὲ τοὺς συνδικαλιστὲς στὶς πορεῖες καὶ στὶς δηλώσεις∙ δὲν ἀπομένει καμμία ἀμφιβολία γιὰ τὸ τί ἐπιδιώκει καὶ ἀπὸ ποιοὺς κινεῑται. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι εἶναι οἱ καθοδηγητές του κι ἴσως καὶ οἱ πάτρωνές του∙ ἡ ἀποκατάσταση τοῦ συντεχνιακοῦ κράτους ὁ σκοπός του. Τὰ ὑπόλοιπα δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν. Φαίνεται ὁλοκάθαρα!