Γενικὴ ἀπομόνωση Ἀμερικῆς

Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς Ἀμερικῆς φαίνεται σχεδὸν γενική, λόγῳ τῆς στάσεώς της στὸ συριακὸ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ τῆς κατασκοπίας εἰς βάρος ξένων κυβενήσεων∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα βρέθηκε στὴν Ἁγία Πετρούπουλη στὴ χειρότερη κατάσταση γιὰ Ἀμερικανὸ πρόεδρο μεταπολεμικά. Μόνο τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε σύμμαχο γιὰ βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας, ἀλλὰ ἦταν καὶ ἀπολογούμενος στοὺς Βραζιλιάνους καὶ Μεξικανούς, πέραν τῶν Εὐρωπαίων, γιὰ τὶς ὑποκλοπὲς στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ στοὺς Ρώσους, γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὡς πρὸς τὸν ρόλο τῆς Ἀλ Κάϊντα στὴ Συρία∙ ἡ ἔκθεση τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ χημικά, προβλέπεται μᾶλλον οὐδέτερη τὸ καλύτερο, ὁπότε εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπιχειρηματολογία του στὸ Κογκρέσσο καὶ στοὺς Ἀμερικανοὺς ἀκόμη περισσότερο. Οἱ πολιτικοὶ κύκλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι εἶναι δύσκολη ἡ διέξοδος γιὰ τὸν πρόεδρο, ὅταν οἱ πιέσεις στὰ οἰκονομικὰ ἐπιττείνονται, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος.