Ἐκτίναξη τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν

Ἡ χθεσινὴ ἐκτίναξη τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν δὲν εἶναι τυχαία, καθὼς ἐπὶ μῆνες τώρα βρισκόταν ὑπὸ τὸν ἀνελεῆ βοβδαρδισμὸ τῆς χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπ’ τοὺς δουλοπρεπέστατους ὑπηρέτες τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ δὲν εἶναι τόσο ἡ ἄνοδος, 4% ὁ γενικὸς δείκτης καὶ 8% περίπου ὁ τραπεζικός, οὔτε ὁ τετραπλασιασμὸς σχεδὸν τῶν συναλλαγῶν, ἀλλὰ ἡ διαφαινόμενη χειραφέτηση τῆς ἀγορᾶς ἀπ’ τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιὸ τῶν καταστρροφολόγων. Οἱ ἁπλοὶ ἐγχώριοι ἐπενδυτὲς καὶ οἱ ἐκτὸς κυλωμάτων ξένοι φέρνουν τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὶς ἐπενδύσεις στὶς μετοχές, μὲ πρῶτες φυσικὰ ἐκεῖνες στὸν τραπεζικὸ κλάδο∙ οἱ ἑπόμενες μέρες θὰ δείξουν ἐὰν θὰ ὑπερισχύσουν οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ἢ θὰ ἐπανέλθουμε στὴν ὑποταγὴ στοὺς καταστροφολόγους, ἂν καὶ τὸ τελευταῖο θεωρεῖται πολὺ δύσκολο πλέον. Οἱ δυναμικοί μας κλάδοι ὑπερτεροῦν.