Ἀμήχανη ἡ ἀντιπολίτευση

Ἡ ἀντιπολίτευση ἐμφανίζεται πλέον ἀμήχανη καὶ χαμένη, μετὰ τὶς εὐνοϊκὲς ἐξελίξεις στὴν οἰκονομία καὶ τὴν παταγώδη ἀποτυχία στὶς προβλέψεις τῶν ἡγετῶν της∙ τὸ χειρότερο γιὰ αὐτήν, καὶ περισσότερο γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, εἶναι ὅτι εἶχαν προβλέψει μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα τὴν καταστροφή καὶ μάλιστα προανήγγειλε καὶ στάση πληρωμῶν. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση εἶναι ὁρατὴ πλέον διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ἐνῶ βρίσκονται σὲ ἐγρἠγορση οἱ δυναμικοὶ κλάδοι τῆς οἰκονομίας μας∙ τὸ πρόβλημα μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, καὶ τοὺς συνοδοιπόρους του φυσικά, εἶναι πολὺ σοβαρό. Ἐπὶ δεκατέσσερες μῆνες προέβλεπε κάθε δίμηνο τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν πρόεδρό του, μετὰ ἀπὸ λαϊκὴ ἐξέγερση, γιὰ τὴν «σωτηρία» τῆς χώρας∙ πλειστάκις ἀπογοητεύθηκε, ἀλλὰ συνέχισε τὸ ἴδιο βιολί, μὲ τὴν ἀμἐριστη βοήθεια τῆς διαπλοκῆς. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ ἀπογοήτευση τῆς Θεσσαλονίκης ἦταν πολὺ μεγάλη. Τὰ πολυτελῆ ὑποκάμισα ἀπόμειναν…