Ἐσωτερικὰ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ

Τὰ προβλήματα τοῦ Γάλλου προέδρου στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του πολλαπλασιάσθηκαν, μετὰ καὶ τὴν ταύτισή του μὲ τὴν Οὐάσιγκτον στὸ θέμα τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας∙ ἡ δημοτικότης του ἦταν ἤδη χαμηλή, γύρω στὸ 30% ἔχει θετικὲς ψήφους καὶ τώρα μειώθηκε κι ἄλλο, διότι οἱ Γάλλοι κατὰ 70% σχεδὸν εἶναι κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν. Ἡ οἰκονομία παρουσιάζει κάποιες ἐνδείξεις ἀνακάμψεως, 0,4% τὸ δεύτερο τρίμηνο, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν προσθέτουν τίποτε στὴν πολιτική του εἰκόνα∙ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν βρῆκε στήριξη ἀπὸ καμμία χώρα τῆς Εὐρωζώνης κι αὐτὸ δύσκολα τὸ δέχονται οἱ Γάλλοι, διότι βλέπουν τὴν περιθωριοποίησή τους στὸν ζωτικό τους χῶρο. Πάντα πίστευαν ὅτι στὰ πολιτικὰ κατευθύνουν τὴν Εὐρώπη.