Ἐπιτυχίες στὸν ἀθλητισμὸ

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἐθνικῶν μας ὁμάδων, τῶν ἀνδρῶν τῆς καλαθόσφαιρας καὶ τῶν νεανίδων τῆς ὑδατοσδφαιρίσεως, πρόσφεραν ἐλπίδα καὶ χαρὰ στοὺς Ἕλληνες∙ ἡ ἐθνικὴ ἀνδρῶν προκρίθηκε στὴ Σλοβενία στὰ ἡμιτελικά, ἔστω κι ἂν ἔχασε ἀπὸ Ἰταλία καὶ Σλοβενία, μετὰ ἀπὸ τρεῖς συνεχεῖς νίκες. Ἡ ἐθνικὴ νεανίδων πῆρε τὸ χρυσὸ μετάλλιο στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπέναντι σὲ μεγάλα ὀνόματα τῆς ὑδατοσφαιρίσεως∙ τὰ χρυσᾶ κορίτσια ἔδειξαν θάρρος καὶ ἀγωνιστικότητα καὶ ἐκπροσώπησαν ἐπάξια τὴν Ἑλλάδα. Σὲ ὅλους μας διαχέεται ἡ αἴσθηση τῆς αἰσιοδοξίας, μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια καταθλίψεως καὶ ἀπογνώσεως∙ οἱ ἀθλητές μας ἀγωνίζονται ἐπίσης κάτω ἀπ’ τὶς ἴδιες συνθῆκες καὶ μὲ χειρότερες παροχὲς ἀπ’ τοὺς ἀνταγωνιστές τους, ἀλλὰ δὲν ἔσκυψαν τὸ κεφάλι.