Ἀμηχανία τῶν κερδοσκόπων

Τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια βρίσκονται σὲ κατάσταση ἀμηχανίας, ἂν ὄχι πανικοῦ, ὅπως δείχνουν ἀρκετὲς κινήσεις τους∙ εἶχαν πιστέψει πρὸ τετραετίας, ὅτι θὰ χρεωκοποῦσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ διέλυαν τὴν Εὐρωζώνη, μὲ τὴν συνεργασία τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ μας καὶ τῆς διαπλοκῆς. Ἀπέτυχαν παταγωδῶς, ὅταν καὶ πρὸ τριμήνου προέβλεπαν διεύρυνση τῆς ὑφέσεως στὴ χώρα καὶ ἄσχημες ἐπιπτώσεις στὴν ἑνιαία ἀγορά∙ ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 3,8% τὸ δεύτερο τρίμηνο καὶ ἡ πλήρης ἀποκλιμάκωσή της στὸ τέλος τοῦ ἔτους τοὺς προκάλεσε ἔντονη διαταραχή∙ διαπιστώνουν ὅτι χάνουν ὁριστικὰ πλέον τὸ παιχνίδι, ἐνῶ καὶ ἡ διοχέτευση στὴ διαπλοκὴ πληροφοριῶν γιὰ πολιτικὴ ἀστάθεια διαψεύδεται ἐκ τῶν πραγμάτων. Μοναδική τους ἄμυνα ἀπέμεινε ἡ παραπληροφόρηση μέσῳ τῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ δὲν τὴν λογαριάζει κανείς, ὅλοι τοὺς εἰρωνεύονται.