Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Τὰ καλὰ οἰκονομικὰ νέα ἀλλάζουν τὴν πολιτικὴ δυναμική μας καὶ συντελοῦν στὴ διαμόρφωση κλίματος αἰσιοδοξίας γιὰ ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἀκόμη καὶ οἱ Κασσάνδρες τῶν κερδοσκόπων ἀλλάζουν τροπάριο καὶ ὁμιλοῦν πλέον γιὰ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἂν καὶ συμπληρώνουν τὰ δικά τους, «παλιά μου τέχνη κόσκινο»… Ἡ σημαντικότερη εἴδηση εἶναι ἡ ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος τὸ ὀκτάμηνο, τριῶν δις εὐρώ, ἔναντι στόχου ἐλλείμματος τριῶν δις καὶ δώδεκα δις τὸ 2012∙ αὐτὸ δὲ παρὰ τὴν ὑστέρηση τῶν ἀμέσων φόρων, λόγῳ παρατάσεως τῶν προθεσμιῶν φόρου εἰσοδήματος. Οἱ προοπτικὲς διαγράφονται καλύτερες γιὰ τὸ τετράμηνο, διότι τὰ ἔσοδα ἀπ’ τὸν τουρισμὸ εἶναι πολὺ ὑψηλότερα, ἐνῶ εἶναι γεγονὸς ἡ παράταση τῆς τουριστικῆς περιόδου μέχρι τὸν Νοέμβριο, γιὰ τὴν Κρήτη τουλάχιστον καὶ πολλὰ νησιά. Ἤδη στὸν ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζονται βαθὐτατες διαφωνίες, καθὼς ἄλλα λέει ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ στάση πληρωμῶν, ἄλλα ὁ ἀντιπρόεδρός του.