Προσφορὰ νέων ἐπενδύσεων

Οἱ ξένες ἐπενδύσεις πολλαπλασιάζονται στὴν Ἑλλάδα, κυρίως τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, μὲ πρῶτες τὶς κινεζικές∙ μετὰ τὸν κολοσσὸ κινητῆς τηλεφωνίας Huawei, ἡ ὁποία συνεργάζεται μὲ τὸ Πανεπιστήμο Πατρῶν στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ καὶ ἔχει ἐκφράσει τὴν πρόθεση γιὰ τὴν ἐγκατάσταση στὴν Ἑλλάδα τοῦ διαμετακομιστικοῦ της κέντρου πρὸς τὴν Εὐρώπη, καὶ ἡ ΖΤΕ ζήτησε τὴν ἐγκατάσταση στὸν Πειραιᾶ τοῦ δικοῦ της κέντρου καὶ τὴν συνεργασία μὲ ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια καὶ κέντρα ἐρευνῶν. Ἤδη ὁ ἀντιπρόεδρός της συναντήθηκε μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἀναπτύξεως, ἐνῶ ἔκλεισε καὶ ὁ πρόεδρός της συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργὸ στὶς 10 Ὀκτωβρίου. Ἡ ΖΤΕ εἶναι ὁ κινεζικὸς ΟΤΕ καὶ ἔχει ὑποκαταστήματα σὲ 180 χῶρες, ἐνῶ ἐφοδιάζει μὲ τηλεφωνικὰ συστήματα τὸν δικό μας ΟΤΕ καὶ πολλοὺς εὐρωπαϊκούς∙ ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία μετατρέπεται στὴν ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας μας, χάρις στὴν δημιουργικότητα τῆς γλώσσης μας, ὅταν τὸ πρῶτο ἑξάμηνο ἔγιναν ἐπενδύσεις ἑπτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ.