Θάνατος Ντάγκ Χάμεσκιόλντ

Ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀποφάσισε τὴν ἐκ νέου διερεύνηση τοῦ θανάτου τοῦ πρώην Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ∙ ὁ Σουηδὸς διπλωμάτης Ντὰγκ Χάμεσκιόλντ ταξείδευε τὸ 1961 ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν πλούσια σὲ πολύτιμα μεταλλεύματα ἐπαρχία Κατάγκα τοῦ Βελγικοῦ Κονγκό, ἡ ὁποία εἶχε ἀποσχισθεῖ ἀπ’ τὴν χώρα, διότι ἡ κυβέρνησή της δεχόταν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Πάνω ἀπ’ τὴν σημερινὴ Ναμίμπια συνετρίβη τὸ ἀεροσκάφος καὶ σώθηκε ἀπὸ αὐτὸ μόνο ἕνας∙ ὁ τύπος τότε ἔγραψε ὅτι οἱ Βέλγοι καὶ οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἔριξαν τὸ ἀεροσκάφος. Ἔγιναν πολλὲς ἔρευνες, χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ ἡ νέα ἔρευνα, δείχνει ὅτι δὲν ἐλέγχει πλέον ἡ Οὐάσιγκτον τὸν ὀργανισμό.