Σύγκλιση πάλιν Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ὁδηγοῦνται στὴν σύγκλιση τῆς στάσεώς τους στὸ Συριακό, μὲ τὴν πρόταση τῆς Μόσχας γιὰ τὸν ἔλεγχο ἀπ’ τὸν ΟΗΕ τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Δαμασκοῦ∙ ἡ Γαλλία χαρακτήρισε καλὴ τὴν πρόταση ὑπὸ προϋποθέσεις –γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων- καὶ ἡ Γερμανία ἐνδιαφέρουσα, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ἡ Ἀγγλία δὲν τὴν ἀπορρίπτει. Ὁ διχασμὸς τῆς Εὐρωζώνης, μετὰ τὴν ταύτιση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ὑπέρ τῶν βομβαρδισμῶν, αἴρεται ἐκ τῶν πραγμάτων∙ στὸ Παρίσι ἀφορμὴ ἔψαχναν στὴν κυβέρνηση γιὰ ἀποδέσμευση ἀπ’ τὴν θέση τοῦ προέδρου, ὁπότε ἡ ρωσικὴ πρωτοβουλία καὶ ἡ ἀποδοχή της ἀπ’ τὴν Συρία θεωρήθηκε ὡς θεῖον δῶρον. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Γάλλων εἶναι κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ ὐπὲρ τῆς συνοχῆς στὴν Εὐρωζώνη πάσῃ θυσίᾳ, ἐνῶ καὶ οἱ Σοσιαλιστὲς ἔβλεπαν μὲ ἄκρα ἀνησυχία τὴν πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ προέδρου∙ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα προϋποθέτουν ἔμπρακτη σύμπνοια.