Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν βεβαία πλέον ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως στὴ Συρία∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,3242 δολλάρια καὶ 132,8100 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1373 καὶ πετρέλαιο, 112,25. Στὶς ἀσιατικὲς ἀγορὲς ἡ ἄνοδος ἦταν μεγαλύτερη, λόγῳ καὶ τῶν καλῶν νέων τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ στὴ Δύση οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίσθηκαν πιὸ αἰσιόδοξοι∙ χαμένοι εἶναι οἱ κερδοσκόποι καὶ κυρίως τὸ ἀμερικανοεβραϊκὸ κεφάλαιο, ποὺ ἐτάχθη ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ εἶχαν ζητήσει καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου δὲν τοὺς ἀκολούθησε. Στοὺς ἐπενδυτικοὺς κύκλους συζητεῖται ἡ ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ πτυχή, διότι πολλοὶ διερωτῶνται σὲ τί ὀφείλεται αὐτὴ ἡ στάση∙ δὲν ἐξηγεῖται εὔκολα, γιὰ τοὺς ἔμπειρους Ἀμερικανοεβραίους. Στὴν Ἀθήνα συνεχίσθηκε ἡ ἀνοδικὴ πορεία, μὲ εὐνοϊκὲς προοπτικὲς καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες συνεδριάσεις. Οἱ καταστροφολόγοι ἔχουν ἀποσυρθεῖ στὰ σκοτεινά τους παρασκήνια καὶ σιωποῦν ἐπιμελῶς.