Ἀψιμαχίες συνδικαλιστῶν

Οἱ ἀπεργίες τῆς ΟΛΜΕ καὶ τῆς ΔΟΕ δίδουν τὴν αἴσθηση τῶν ἀψιμαχιῶν τῶν συνδικαλιστῶν μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν κοινὴ γνώμη∙ ἡ συμμετοχὴ στὶς ἀπεργίες τὴν Δευτέρα θὰ κρίνει τὸν ἀγῶνα τους, ἐὰν εἶναι μεγάλη θὰ ἔχουν ἐπιπτώσεις, ἐὰν ὄχι, τότε θὰ ἔχουν τὴν τύχη τῶν ἄλλων κινητοποιήσεων τοῦ τελευταίου ἔτους, καὶ μᾶλλον τὸ δεύτερο προοιωνίζεται. Ἡ πλήρης ταύτιση μὲ τὴν τακτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν συνοδοιπόρων του προδικάζει τὸ μέλλον τους∙ ἕνα εἶναι τὸ κριτήριο, οἱ ἀποδείξεις ὅτι οἱ μετακινήσεις ἀφοροῦν ὅσους διορίσθηκαν χωρὶς τὰ τυπικὰ προσόντα καὶ ἡ κοινὴ γνώμη δὲν ἀποδέχεται ἄλλο τὶς παρανομίες. Ἔχει ἐπιβληθεῖ ἡ κάθαρση σὲ ὅλο τὸν δημόσιο τομέα σχετικὰ εὔκολα.