ΗΠΑ, τὸ σύνδρομο τοῦ Ἰρὰκ

Τὸ σύνδρομο τοῦ Ἰρὰκ κατατρύχει τὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία καὶ καθορίζει τὰ πολιτικὰ ἀντανακλαστικά της∙ ἡ εἰσβολὴ πρὸ δεκαετίας ἔγινε, μὲ τὸ πρόσχημα τῶν χημικῶν καὶ ἀπαγορευμένων ὅπλων, ἀλλὰ αὐτὰ δὲν βρέθηκαν ποτέ… Στὴν Ἀμερικὴ τὸ οἰκονομικὸ κόστος τοῦ πολέμου ἐγγίζει τὰ δέκα τρις δολλάρια, οἱ ἀνθρώπινες θυσίες ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ τὸ γόητρό της καταρακωμένο, ἐνῶ ἀκόμη μαστίζεται τὸ Ἰρὰκ ἀπ’ τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια∙ ὅλοι φοβοῦνται ὅτι στὴ Συρία προοιωνίζεται παρόμοια περιπέτεια καὶ ἀντιδροῦν. Οἱ χειρισμοὶ τῆς κυβερνήσεως ἦταν οἱ χειρότεροι καὶ δὲν ἔπεισαν κανέναν, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ δύο τρίτα τῶν Ἀμερικανῶν νὰ εἶναι ἐναντίον τῶν βομβαρδισμῶν, ἐνῶ θεωροῦν τὴν ρωσικὴ πρόταση ὡς εὐκαιρία εὐπρεποῦς ἀπεγκλωβισμοῦ.