Στὸ Συμβουλίου Ἀσφαλείας

Ἡ ἀναβολὴ στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς συζητήσεως τοῦ Συριακοῦ θεωρεῖται ὡς συνήθης τακτικὴ γιὰ δύσκολα προβλήματα, διότι θέλουν οἱ μεγάλες δυνάμεις χρόνο γιὰ τὶς συνεννοήσεις τους∙ Ἀμερικανοί, Γάλλοι καὶ Βρεταννοὶ προωθοῦν πρόταση γιὰ καταδίκη τῆς Συρίας, διότι ἔτσι διασφαλίζουν τὸ γόητρό τους, γιὰ κατοχὴ χημικῶν ὅπλων, Ρῶσοι καὶ Κινέζοι ἀντιδροῦν, διότι δὲν ὑπάρχουν ἁπτὲς ἀποδείξεις, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἔχουν στοιχεῖα ὅτι οἱ ἀντάρτες χρησιμοποίησαν χημικὰ ὅπλα. Ἡ διελκυστίνδα μᾶλλον θὰ τραβήξει, μέχρι τὴν συμφωνία τους σὲ κοινὴ διατύπωση τὴν ὁποία ψάχνουν οἱ διπλωμάτες∙ τὸ σημαντικὸ εἶναι ἕνα, οἱ βομβαρδισμοὶ ματαιώθηκαν ὁριστικά, διότι εἶναι ἀδύνατη πλέον ἡ πραγματοποίησή τους, μετὰ τὴν ρωσικὴ πρόταση. Στὴν Οὐάσιγκτον ἀναζητοῦν τοὺς τρόπους γιὰ τὴν ἀνάκτηση μέρους ἔστω τοῦ κύρους τοῦ προέδρου, κάποιοι τὸν παρέσυραν στὴν πολιτικὴ αὐτή∙ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ βρεθοῦν οἱ ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι, ὡς θύματα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ προεδρικοῦ γοήτρου!