Ἀνατολικὴ Μεσόγειος, ἀλλαγὴ ἰσορροπιῶν

Ἡ ἀλλαγὴ ἰσορροπιῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο θεωρεῖται πλέον δεδομένη, καθὼς οἱ προοπτικὲς τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Γενεύης εἶναι εὐοίωνες∙ ἡ Ἑλλάς, χάριν στὴν σώφρονα πολιτική της, ἀποτελεῖ ἑστία ἀσφαλείας καὶ εἰρήνης, ἀλλὰ καὶ ἐγγυήσεων πρὸς τρίτους. Ἡ Τουρκία ἔχει ἐκτεθεῖ ἀνεπανόρθωτα, μετὰ τὴν ἔκδηλη στάση της ὑπὲρ τῶν ἀνταρτῶν, καὶ τῶν τρομοκρατῶν κατὰ προέκταση, ἐνῶ μαστίζεται καὶ ἀπὸ μάχητικὲς διαδηλώσεις στὸ ἐσωτερικό, μετὰ καὶ τὸν θάνατον τοῦ νεαροῦ στὴν Ἀντιόχεια∙ διεθνῶς ἐμφανίζεται ἀπομονωμένη καὶ ἀναξιόπιστη. Ὁ ἑλληνικὸς κόσμος διαθέτει καὶ τὸ χαρτὶ τοῦ κυπριακοῦ φυσικοῦ ἀερίου, μετὰ τὸ ἄναμμα τῆς φλόγας στὴν «Ἀφροδίτη», σὲ ποσότητες ἐπαρκεῖς γιὰ τὴν Εὐρώπη∙ ἡ συνεργασία πλέον μὲ τὸ Ἰσραὴλ τίθεται σὲ ἄλλες βάσεις, γιὰ τὴν προώθηση καὶ τῶν δικῶν του ὑδρογονανθράκων.