Ἄκης, κόλαφος εἰσαγγελέως

Ἡ εἰσαγγελεὺς στὴ δίκη τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου ἦταν καταπέλτης στὴν ἀγόρευσή της κατὰ τοῦ δελφίνου κάποτε τοῦ ΠΑΣΟΚ∙ τὸν θεώρησε ὡς ἐγκέφαλο τῆς ὑπεξαιρέσεως δημοσίου χρήματος ἀπ’ τὸ 1996 εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλὰ ὑπογράμμισε ὅτι δὲν πρόκειται τὰ δεσμευθέντα χρήματα νὰ τοῦ ἐπιστραφοῦν. Τὶς ἴδιες ἀποδείξεις παρουσίασε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους κατηγορουμένους, τὴν σύζυγό του μὲ τὴν μεγάλη ζωή, τὴν κόρη του, τοὺς συνεργάτες του∙ οἱ ἀποδείξεις τῆς εἰσαγγελέως εἶναι ἀδιάσειστες καὶ δύσκολα τίθενται ὑπὸ ἀμφισβήτηση καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ προδιαγράφουν τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου. Ἡ δίκη αὐτὴ ἀνοίγει ἄλλους δρόμους στὴν πολιτική μας ζωή, γιὰ ὅσους πίστευαν ὅτι ἦταν στὸ ἀπυρόβλητο ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες.