Μπαρόζο, αἰσιόδοξος πλέον

Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ἀρκετὰ αἰσιόδοξος γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἔξοδο τῶν νοτίων χωρῶν ἀπ’ τὴν κρίση, κατὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου∙ ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν πρόοδό της στὶς μεταρρυθμίσεις καὶ στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἐπισημαίνοντας ὅτι εἶναι ἀπαραίτητες οἱ προσπάθειες πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση. Ἡ ἀλλαγὴ φαίνεται κι ἀπ’ τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ μεγάλους ἀμερικανικοὺς οἴκους, ὅπως ἡ Carlyle, ἡ ὁποία ἐθεωρεῖτο ἀπ’ τοὺς καθοδηγητὲς τῶν κερδοσκόπων, ἀλλὰ ἔχει ἀλλάξει στάση τὸν τελευταῖο καιρό∙ ὁ πρόεδρός της εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Νότη Μηταράκη καὶ συζήτησε εὐρεῖα κλίμακα ἐπενδύσεων. Πάντως ἡ στροφὴ αὐτὴ δὲν θεωρεῖται ἄσχετη μὲ τὸ Συριακό, καθὼς τὸ ἀμερικανοεβραϊκὸ κεφάλαιο ὑποστήριξε φανατικὰ τοὺς βομβαρδισμούς, ἐνῶ δὲν τὸ ἀκολούθησε τὸ Ἰσραήλ. Ἀλλάζουν οἱ συσχετισμοί.