Ἀμερική, παρέμβαση Ποῦτιν

Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀμερικῆς ἔκανε παρέμβαση ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν, μὲ ἄρθρο του στὴν Νιοῦ Γιόρκ Τάιμς, στὸ ὁποῖο ζητάει ἐποικοδομητικὸ διάλογο γιὰ τὸ Συριακὸ καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι τὰ χημικὰ ὅπλα τὰ χρησιμοποίησαν οἱ ἀντάρτες∙ ἡ δημοσίευσή του ἔχει πολιτικὴ σημασία, διότι ἀναγνωρίζει ἐμπράκτως τὸν ἡγετικὸ ρόλο τοῦ Ρώσου προέδρου στὴν διεθνῆ σκηνή, ἐνῶ ἄρχισαν οἱ συνομιλίες τῶν δύο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν στὴ Γενεύη. Ταυτοχρόνως ὅμως ἡ Οὐάσιγκτον Πὸστ ἀποκαλύπτει ὅτι ἄρχισε ἡ παράδοση ἐλαφροῦ ὁπλισμοῦ ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες στοὺς ἀντάρτες μέσῳ Τουρκίας, σύμφωνα μὲ τὶς κυβερνητικὲς δεσμεύσεις∙ ἡ ἀντίθεση τῆς κοινῆς γνώμης στὸ ἐσωτερικὸ κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν διευρύνεται, ὁπότε θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἀναζήτηση διπλωματικῆς λύσεως στὴ Γενεύη. Τὸ γεγονὸς προεξοφλεῖται στὴ Γαλλία, τὸν μοναδικὸ σύμμαχο τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ στρατιωκὴ δράση, καθὼς ἡ κυβέρνησή της ἀναζητάει τρόπους γιὰ ἀνάκτηση, ὡς ἡγετικῆς δυνάμεως, τοῦ γαλλικοῦ πολιτικοῦ ρόλου στὴν Εὐρωζώνη.