ΗΠΑ, ἐγκατάλειψη παιδιῶν

Τὰ κρούσματα τῆς ἐγκαταλείψεως ἀπὸ Ἀμερικανίδες μητέρες υἱοθετημένων παιδιῶν κυρίως ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ πληθαίνουν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ οἱ γυναῖκες ἀφήνουν τὰ μικρὰ στὸ σπίτι νηστικά, ὅπως ἔκανε μία τους ἡ ὁποία καταδικάσθηκε σὲ πολυετῆ φυλάκιση ἢ σὲ δημόσιους χώρους. Τὸ πρόβλημα ἔχει γίνει μόδα, μὲ ἀποτέλεσμα τὶς διαμαρτυρίες τῶν ξένων κυβερνήσεων, ἀπὸ ὅπου προέρχονται τὰ παιδιά, ὅπως τῆς ρωσικῆς∙ ἡ Μόσχα ἄλλωστε ἀπαγόρευσε μὲ νόμο τὴν υἱοθέτηση ρώσων στὴν Ἀμερική. Τὸ θέμα ἔχει προσλάβει σοβαρὲς διαστάσεις καὶ ἀποκαλύπτει τὴν ἀπαξίωση τοῦ ἀμερικανικοῦ ὀνείρου, διότι δείχνει νέα ἤθη στὴν χώρα∙ ἔρχεται δὲ στὴ δημοσιότητα τὴν χειρότερη ἐποχή, μετὰ τὴν ταπείνωση της στὸ Συριακὸ καὶ στὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις. Ἡ Οὐάσιγκτον βρίσκεται ἐκτεθειμένη ἀπὸ κάθε πλευρὰ καὶ χωρὶς ἐμφανῆ διέξοδο.