Πολιτικὲς διαπραγματεύσεις

Οἱ ἐπικείμενες διαπραγματεύσεις τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν τρόικα προβλέπονται περισσότερο πολιτικές, σὲ σύγκριση μὲ τὶς προηγούμενες∙ ἀπ’ τὴν μεθοδευμένη τακτικὴ γιὰ χρεωκοπία, στὴν ἔνταξή μας στὸ Μνημόνιο πρὶν ἀπὸ τριάμισυ χρόνια ἀπ’ τὸν τότε σοσιαλιστὴ πρωθυπουργό, ἡ χώρα βρισκόταν συνέχεια πρὸ τετελεσμένων γεγονότων, διότι σὲ αὐτὸ ἀπέβλεπαν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι, μαζὶ μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς πολιτικῆς ἀστάθειας στὸ ἐσωτερικό, ἐνῶ καὶ ἡ Ευρωζώνη προωθοῦσε τὴν αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ὡς μέσον ἀμύνης της. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πέτυχε πολλὰ σὲ δεκαπέντε μῆνες, τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, πολὺ σημαντικὰ πλεονεκτήματα ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους, ἐνῶ οἱ προβλέψεις γιὰ ἔλλειμμα μετὰ διετία ἀφορᾶ ὅλες τὶς χῶρες∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ ΔΝΤ ἔχει ἀναγνωρίσει ὅτι ἔχει κάνει λάθος στὶς ἐκτιμήσεις του καὶ δὲν μᾶς ἔχει πληρώσει τὶς ἀποζημιώσεις του, ὅπως κάνουν ὅλοι. Αὐτὰ θὰ συζητήσει ὁ πρωθυπουργὸς αὔριο στὶς Βρυξέλλες.