Προεκτάσεις ἀπὸ ἀπεργίες

Οἱ ἀπεργίες αποτελοῦν δοκιμασία γιὰ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἀντιπολίτευση∙ ἐὰν πετύχουν ἡ κυβέρνηση ἔχει πρόβλημα, ἀνάλογο πρὸς τὴν ἀπήχησή τους∙ ἐὰν ἀποτύχουν τότε τὸ πρόβλημα μεταφέρεται στὸν ΣΥΡΙΖΑ, διότι παρενέβη ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῶν συνδικαλιστῶν. Πάντως ὁ Ναπολεοντίσκος ἔκανε ἕνα βῆμα πίσω στὴν συνέντευξη καὶ δὲν μίλησε γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως μὲ λαϊκοὺς ἀγῶνες, παρὰ ἐξἐφρασε τὴν ἐπιθυμία του νὰ γίνει αὐτοδύναμη κυβέρνηση μετὰ τὶς ἐκλογές. Εὐσεβὴς πόθος, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου στὶς ἐκκλήσεις τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν κομμάτων τους∙ ἡ ἀνοικτὴ συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης ἔδειξε ὅτι κάθε ἄλλο παρὰ ἀνταποκρίνεται, τοὺς γύρισε μεγαλοπρεπῶς τὴν πλάτη. Ἂν εἶναι ἀνάλογη, τότε περνᾶμε πρὸς συζήτηση ἄλλου θέματος, διότι δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ ἐσωτερικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, παρὰ μόνο ὅταν προσλάβουν ἐκρηκτικὸ χαρακτῆρα∙ αὐτὸ δὲν φαίνεται πρὸς τὸ παρόν, διότι περιορίζονται ὅλοι τους σὲ συντροφικὲς διαμάχες παρασκηνίου.