Καταρράκωση Ναπολεοντίσκου

Ἡ παταγώδης ἀποτυχἰα τῆς προχθεσινῆς συγκεντρώσεως τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸν Λευκὸ Πύργο θεωρεῖται ἡ πιὸ κρίσιμη καμπὴ στοὺς δεκαοκτὼ μῆνες τῆς ἀναδείξεώς του ὡς ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ εἶχε προαναγγείλει τὴν ἀνοικτὴ συγκέντρωση ὡς ἀπαρχὴ τῶν λαϊκῶν κινητοποιήσεων γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως καὶ εἶχε κάνει ὁλόπλευρη προτοιμασία ὁ κομματικόὸςτου μηχανισμός, μὲ μεγάφωνα μέχρι τὸ λιμάνι. Τελικὰ προσῆλθαν μερικὲς ἑκατοντάδες κι ἔμειναν στὸ κενὸ τὰ μεγάφωνα καὶ οἱ κομματικοὶ μὲ τὰ πλακάτ∙ συντετριμένος, μὲ ἀπλανὲς βλέμμα, παρακολουθοῦσε ὁ Ναπολεοντίσκος. Ἀπ’ τὰ δεκάδες γειτονικὰ μπαλκόνια μόνο δύο ἦταν ἀνοικτά∙ τὸ μήνυμα φοβᾶται, οἱ κρατικοδίαιτοι τοῦ ΠΑΣΟΚ βλέπουν ὅτι δὲν ἔχει προοπτικὲς ἐξουσίας καὶ δραπετεύουν μαζικά, ὅπως προσῆλθαν.