Ἡγετικὸς ρόλος τῆς Ρωσίας

Ἡ συμφωνία τῆς Γενεύης, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν χημικῶν ὅπλων τῆς Συρίας, ἀνέδειξε τὴν Ρωσία σὲ ἡγετικὴ δύναμη τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως∙ χάρις στοὺς ἔξυπνους διπλωματικοὺς ἐλιγμοὺς τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν ἀπετράπησαν οἱ ἀμερικανικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοί, ὅπως εἶχε δεσμευθεῖ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα, καὶ δόθηκε διέξοδος, τὴν ὁποία ὅλοι ἐπιδίωκαν, μὲ πρῶτο τὸν ἀμερικανικὸ λαό. Οἱ προηγούμενες τριβές, ὅπως μὲ τὴν ὑπόθεση Σνόουντεν, παρεκάμφθησαν καὶ προετοιμάζεται πλέον ἡ συνάντηση τῶν δύο προέδρων∙ ἡ Μόσχα διατηρεῖ σαφέστατα τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων, μὲ τὴν ἀναγνώρισή της ἀπ’ τὶς μικρὲς χῶρες καὶ περισσότερο ἀπ’ τοὺς Ἀναδυομένους. Ὁ κόσμος ἔχει εἰσέλθει σὲ ἄλλη ἐποχή.