Ἀγαπήσειε παραγενομένην

Ὁ Θαλῆς εἶπε στὸν Σόλωνα ὅτι δὲν παντρεύθηκε ἀπ’ τὸν φόβο τῆς λύπης σὲ περίπτωση ἀπωλείας ἑνὸς συγγενοῦς∙ ὁ Πλούταρχος σχολιάζει ἀρκετὰ ἐπικριτικά. «Ἄτοπος δὲ καὶ ἀγεννὴς ὁ τῷ φόβῳ τῆς ἀποβολῆς τὴν ὧν χρὴ προϊέμενος»∙ παράλογος δὲ καὶ μικρόψυχος ὅποιος ἀποφεύγει τὴν ἀπόκτηση ἀγαθῶν ἀπ’ τὸν φόβο ἐνδεχομένης μελλοντικῆς ἀπωλείας τους. «Οὕτω γὰρ ἂν τις οὐ πλοῦτον, οὐ δόξαν, οὐ σοφίαν ἀγαπήσειε παραγενομένην, δεδιὼς στέρεσθαι»∙ διότι ἔτσι κάποιος οὔτε πλοῦτο, οὔτε δόξα, οὔτε σοφία θὰ ἀπολαύσει, ἀπ’ τὸν φόβο τῆς ἀπωλείας. «Καὶ γὰρ ἀρετὴν, ἧς κτῆμα μεῖζον οὐδὲν οὐδ’ ἥδιον, ἐξισταμένην ὑπὸ νόσων καὶ φαρμάκων ὁρῶμεν»∙ καὶ τὴν μεγαλοψυχία ἐπίσης τῆς ὁποίας δὲν ὑπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ἢ γλυκύτερο τὴν βλέπουμε νὰ χάνεται ἀπὸ ἀσθένειες ἢ φάρμακα. «Αὐτῷ τε Θαλῇ μὴ γήμαντι πλέον οὐδὲν εἰς ἀφοβίαν, εἰ μὴ εἰ μὴ καὶ φίλων κτῆσιν ἔφυγε καὶ οἰκείων καὶ πατρίδος».