Εὐρωζώνη, ἀνάκτηση συνοχῆς

Ἡ Εὐρωζώνη ἀνακτᾶ πάλιν τὴν ἐσωτερική της της συνοχή, μετὰ τὴν ἀποτροπὴ τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Συρίας∙ ἡ Γαλλία χαιρέτισε πρώτη τὴν συμφωνία, διότι τῆς προοσέφερε τὴν ἄνεση τῆς ἀπεμπλοκῆς της ἀπ’ τὴν ἀτυχὴ ταύτισή της μὲ τὴν ἀμερικανικὴ στάση. Ἡ σαφέστατη διαφοροποίηση τῶν ὑπολοίπων δεκαεπτὰ συμβάλλει στὴν διατήρηση τῶν καλῶν σχέσεών της μὲ τὶς τρίτες χῶρες, κυρίως τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας∙ ἀκόμη καὶ οἱ Γάλλοι θεωροῦν πλέον τὴν στάση τοῦ προέδρου τους ὡς θλιβερὴ παρέκβαση. Ἡ διατήρηση τῶν στενῶν ἐπαφῶν τοῦ Βερολίνου μὲ τὸ Κρεμλίνο ἐπιτρέπουν τὴν ἀποκατάσταση τῶν καλῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, ἐνῶ καὶ ἡ Μόσχα δείχνει ὅτι ἔχει ξεχάσει τὰς παρεκβάσεις∙ ἡ προσέγγιση τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου εἶναι τὸ ζητούμενο πλέον γιὰ τὴν Εὐρώπη, μὲ πολλὰ πλεονεκτήματα ὑπέρ. Οἱ φιλοπόλεμοι Ἄραβες, ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, δείχνουν ὅτι θεωροῦν εὐνοϊκὴ τὴν διέξοδο, τρέμουν γιὰ τὴν τρομοκρατία.