Συνεργασία Κεντρικῆς Ἀσίας

Ἡ διάσκεψη κορυφῆς τοῦ Ὁργανισμοῦ Συνεργασίας τῆς Σαγκάης ὁλοκληρώθηκε στὸ Μπίτσεκ τῆς Κιργισίας, μὲ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας τῶν ἕξι καὶ διατήρηση τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς εἰρήνης στὴν Κεντρικὴ Ἀσία∙ οἱ πρόεδροι, Ρωσίας, Κίνας, Καζακστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τατζικιστὰν καὶ Κιργισίας συμφώνησαν στὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἔργων ὑποδομῆς τῶν τριῶν τελευταίων χωρῶν καὶ στὴν διεύρυνση τῆς οἰκονομικῆς καὶ τεχνολογικῆς τους συνεργασίας. Ὁ ὀργανισμὸς ἱδρύθηκε τὸ 2001, ἀλλὰ ἔχει ἐμπεδώσει τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς, ἐνῶ συμμετέχουν ὡς δόκιμα μέλη, Μογγολία, Ἰνδίες, Πακιστάν, Ἀφγανιστὰν καὶ Ἰρὰν καὶ ὡς παρατηρητές, Λευκορωσία καὶ Τουρκία∙ ἡ προθυμία τῶν γειτονικῶν χωρῶν γιὰ συμμετοχὴ ἀποτελεῖ ἁπόδειξη τῆς ἀπηχήσεως τοῦ ὀργανισμοῦ στὴν εὐαίσθητη περιοχή, καθὼς ἀκόμη ἡ Ἀμερικὴ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἀπεγκλωβισμό της ἀπ’ τὸν πόλεμο τοῦ Ἀφγανιστάν. Στὴν πράξη ἡ περιοχὴ περνάει στὴν ἐπιρροὴ Μόσχας καὶ Πεκίνου, μὲ ρόλο ἀπόμακρου παρατηρητοῦ τῶν Ἀμερικανῶν.