Ρωσία, ἀναθέρμανση σχέσεων

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Βαλεντίνας Μαντβιένκο σηματοδοτεῖ τὴν ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων, μετὰ τὴν σύντομη περίοδο τῆς ψυχράνσεώς τους, ἀλλὰ καὶ τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν ἀνταλλαγῶν καὶ τὴν πραγματοποίηση ρωσικῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ Μόσχα ἀκολουθεῖ τὶς ἄλλες μεγάλες χῶρες, Κίνα, Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ἰνδίες καὶ φυσικὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά. Ἤδη, πέραν τῶν δημοσιονομικῶν ἐπιτευγμάτων, ὁ πληθωρισμὸς μειώθηκε τὸν Ἰούλιο κατὰ μία μονάδα, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη αὐξήθηκε κατὰ 1,3%, ἔναντι τοῦ Ἰουλίου 2012∙ ἡ καλύτερη ἀπόδειξη γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ θεωροῦνται τὰ ἐπιτεύγματα αὐτὰ ποὺ διευκολύνουν τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων. Ἡ καταστροφολογία ἔχει τελειώσει ἐκ τῶν πραγμάτων, καθὼς δὲν ἔχει καμμία ἀπήχηση στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν ὑποτακτικῶν τους στὴ διαπλοκὴ καὶ στὸ Χρηματιστήριο∙ οἱ τελευταῖες ἀναλαμπές τους εἶναι αὐτές, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα πλέον.