Προκλητικώτατη λογοκρισία

Ἡ λογοκρισία καὶ ἡ διαστρέβλωση τῶν γεγονότων ἀπ’ τὴν διαπλοκή, ὑπὲρ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὑπερβαίνει κάθε ὅριο ἀνοχῆς καὶ μόνο μὲ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα συγκρίνεται∙ ἕνα εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς ἐπισκέψεώς του στὴν Θεσσαλονίκη, ἡ παταγώδης ἀποτυχία τῆς ἀνοικτῆς συγκεντρώσεως στὸ Λευκὸ Πύργο, γιὰ τὴν ὁποία δὲν πῆρε κἂν ἄδεια ἀπ’ τὴν δημαρχία καὶ ὁ πολυπράγμων καὶ «δημοκρατικὸς» δήμαρχος δὲν διαμαρτυρήθηκε. Ἔδωσε συνέντευξη τὴν Κυριακή, μίλησε γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὸ λαό –ἀλλὰ σὲ χαμηλώτερο τόνο ἀπὸ πρὶν στὶς διατυπώσεις γιὰ συμμετοχὴ τοῦ κόμματός του-, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ρώτησε ποιὸν λαό; Ὁ κόσμος τὸν περιφρόνησε βαθύτατα, ἀκόμη καὶ τὰ ἐπαγγελματικά του στελέχη. Εὐθύνονται οἱ ἐκδότες, ἀλλὰ καὶ οἱ δημοσιογραφίζοντες.