Διαβουλεύσεις Εὐρωζώνης

Οἱ διαβουλεύσεις στὴν Εὐρωζώνη, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς συνοχῆς της, μετὰ τὴν παρέκβαση μὲ τὴν γαλλικὴ στάση στὴ συριακὴ κρίση, ἄρχισαν ἀπὸ τὰ καθημερινὰ πρακτικὰ προβλήματα∙ ὁ θρίαμβος τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Βαυαρία προδιαγράφει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς, μὲ τὴν καγκελάριο στὴ θέση της. Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ἐπιβάλλεται νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τώρα, διότι δὲν ἔχει καιρὸ γιὰ χάσιμο ἡ Εὐρώπη∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς Βρυξέλλες αὔριο ἐντάσσεται στὸ κλίμα αὐτό, διότι ἀφορᾶ τὰ προβλήματα τῶν νοτίων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ διότι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, μὲ εὐμενεῖς ἐπιπτώσεις στὶς ἄλλες. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μεταφέρει πλέον, ὄχι μόνο τὴν βελτίωση τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλη δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας μας, μὲ τὴν μαζικὴ προσέλευση ξένων ἐπενδυτῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ περισσότερο ἐκείνων τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ συμπληρωματικὲς εἶναι οἱ ἐπενδύσεις αὐτὲς στὴ γερμανικὴ οἰκονομία.