Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη, ὑποχώρηση στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3637 δολλάρια καὶ 132,0630 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1314,75 καὶ πετρέλαιο, 109,12. Ἡ ρύθμιση τοῦ συριακοῦ εὐνόησε τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, ἀλλὰ στὴν Ἀσία μέτρησε ἡ ἀπειλὴ νέου τυφῶνος στὴν Φουκουσίμα, μὲ κίνδυνο γιὰ τὰ ραδιενεργὰ κατάλοιπα, παρὰ τὴν συμφωνία γιὰ ἐπανέναρξη τῆς παραγωγῆς στὴν Καισὸνγκ τῆς Βορείου Κορέας∙ οἱ Ἀσιάτες καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Οὐάσιγκτον, μὲ τὶς καθυστερήσεις στὴν ἀντιμετώπιση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων, ὅπως στὸν διορισμὸ τοῦ νέου προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν συριακὴ κρίση ἀντανακλοῦν καὶ στὴν οἰκονομία, μὲ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ σύρεται κυριολεκτικὰ ἀπ’ τὰ γεγονότα∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι εἶναι πιὸ σκληροὶ ἀπ’ τοὺς πολιτικοὺς στὶς ἀντιδράσεις τους. Ἐμφανῶς ἡ Ἀμερικὴ ἐκπίπτει σὲ οἰκονομικὴ δύναμη δευτέρας κατηγορίας, μὲ ἀνάλογες ἐπιπτώσεις.