Στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας

Τὸ Συριακὸ μεταφέρεται πλέον στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, μὲ τὶς παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις στὴν ἡμερήσια διάταξη∙ Ἀμερικανοί, Βρεταννοὶ καὶ Γάλλοι πιέζουν γιὰ αὐστηρὸ ψήφισμα εἰς βάρος τῆς Συρίας, ἀλλὰ ἀντιδροῦν Ρῶσοι καὶ Κινέζοι. Τὸ παιχνίδι τῶν ἐντυπώσεων παίζεται πλέον, καθὼς οἱ Δυτικοὶ ἐπιδιώκουν νὰ κερδίσουν τὸ χαμένο ἔδαφος ἀπ’ τ τὴν ματαίωση τῶν βομβαρδισμῶν∙ ὁ συμβιβασμὸς θεωρεῖται δεδομένος, ἐνῶ παραδόθηκε τελικὰ ἡ ἔκθεση γιὰ τὰ χημικά. Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν ἔδαφος, ἐνῶ οἱ ἀντάρτες ἀπομονώνονται διεθνῶς, ὅπως καὶ οἱ ὑποστηρικτές τους Τοῦρκοι∙ οἱ Σαουδάραβες καὶ οἱ Ἰορδανοὶ ἄλλαξαν στάση καὶ ἀκολουθοῦν πλέον τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική∙ ἡ Ἄγκυρα αἰσθάνεται τὴν διεθνῆ ἀπομόνωση, ἐνῶ καὶ οἱ διαδηλώσεις στὸ ἐσωτερικὸ κλιμακώνονται, τόσο κατὰ τῆς ἐπεμβάσεως στὴ Συρία, ὅσο καὶ ὡς προέκταση τῶν προηγουμένων τῆς Ἀνοίξεως. Οἱ ἰσορροπίες ἔχει ἀλλάξει, ἐνῶ στὴν Αἴγυπτο ἡ στρατιωτικὴ κυβέρνηση ἐλέγχει τὰ πράγματα.