Θρίαμβος Ἀγκέλας Μέρκελ

Ὁ θρίαμβος, μὲ 49% καὶ τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν ἑδρῶν στὶς τοπικὲς ἐκλογὲς τῆς Βαυαρίας τοῦ Χριστιανοσοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῆς Γερμανίας, προδιαγράφει τὴν νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ τὴν Κυριακὴ στὶς ἐθνικὲς ἐκλογές∙ ἤδη ὅλοι κινοῦνται γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν εὐρωπαϊκῶν προβλημάτων, μετὰ καὶ τὴν ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως. Στὶς Βρυξέλλες ἄρχισαν πυρυτωδῶς οἱ συσκέψεις, μετὰ τὴν θερινὴν ραστώνην καὶ τὶς γαλλικὲς παρεκβάσεις∙ δύο εἶναι τὰ κύρια θέματα, ἡ τακτοποίηση τῶν ἐκκρεμοτήτων μὲ τὶς νότιες χῶρες καὶ ἡ προώθηση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, μετὰ καὶ τὴν ἔγκρισή της ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Οἱ διαφορὲς μεταξὺ Ἐπιτροπῆς καὶ Γερμανίας θεωροῦνται δευτερεύουσες καὶ προβλέπεται ὁ συγκερασμός τους σύντομα, ὁπότε καὶ ἡ Εὐρωζώνη ὀχυρώνεται ἀπέναντι στοὺς κερδοσκόπους.