Ἔγκαιρη ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων

Ἡ προετοιμασία τῆς χώρας γιὰ τὴν ἐπιθεώρηση τῆς τρόικας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἐγκαίρως, ὅσο καμμία ἄλλη φορὰ στὴν τριετία∙ οἱ ἀντιδράσεις δὲν εἶναι πολλὲς καὶ περιορίζονται στὰ γνωστὰ κυκλώματα τῶν κρατικοδίαιτων τῆς τριακονταετίας. Ἀποδείχθηκε, ὅτι, στὸ τρίμηνο μετὰ τὸν ἀνασχηματισμό, ἔγινε περισσότερο ἔργο ἀπὸ ὅσο τοὺς προηγούμενους δώδεκα μῆνες∙ στὰ κρίσιμα ὑπουργεῖα ἦταν ἐπώνυμα στελέχη τῆς ἀριστερᾶς, μὲ πολλὲς δάφνες, ἀλλὰ ἕνα πρᾶγμα ὑπονόμευαν συστηματικά, τὸν περιορισμὸ τῶν προνομίων τῶν τρωκτικῶν τοῦ δημοσίου καὶ περισσότερο, τὴν ἀπόλυση τῶν ἐπιόρκων καὶ τῶν καταχραστῶν. Κινδύνευε ἡ χώρα νὰ ξανακυλίσει στὴν μεθοδευμένη χρεωκοπία τοῦ 2010, ἂν δὲν ἀντιδροῦσε ὁ πρωθυπουργὸς μὲ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ καὶ τὴν ἀποχώρηση τοῦ ἀριστεροῦ παρατρεχάμενου ἀπ’ τὴν κυβέρνηση. Τελικά, πόσο εὔκολα ἦταν τὰ πράγματα!