Βρυξέλλες, ἔπαινος προόδου

Τὴν ἀναγνώριση τῆς σημαντικῆς προόδου τῆς χώρας ἐξασφάλισε ὁ πρωθυπουργὸς ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Εὐρώπης, μὲ αἰσιόδοξα τὰ μηνύματα γιὰ τὴν σύντομη ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ Μανουὲλ Μπαρόζο, Χέρμαν φὸν Ρουπάι καὶ Μάρτιν Σοὺλτζ ὑπογράμμισαν ὅτι βλέπουν φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ καὶ ὅτι τὸ θέμα τοῦ τυχὸν χρηματοδοτικοῦ κενοῦ, γιὰ τὴν διετία 2014-2015, θὰ ἐξετασθεῖ στὴν κατάλληλη στιγμή, τὸ προσεχὲς Θέρος. Οἱ διαπιστώσεις δὲν ἀπευθύνονταν τόσο στὸ ἐσωτερικό μας, στὴν ἀντιπολίτευση καὶ στὴν διαπλοκή, ἀλλὰ στοὺς κερδοσκόπους καὶ στὰ ὄργανά τους, μὲ τὴν ἀνανεωμένη τους ἐκστρατεία καταστροφολογίας∙ ὑπογράμμισαν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἀνακτᾶ τὴν συνοχή της, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς συριακῆς κρίσεως, καὶ ἐπανέρχεται ἀπὸ Δευτέρας, μετὰ τὶς γερμανικὲς ἐκλογές, στὴν ἐπιθετικὴ τακτική της κατὰ τῶν κερδοσκόπων. Ἡ ἑλληνικὴ προεδρία ἦταν τὸ δεύτερο θέμα, διότι ἡ Ἀθήνα τὴν θεωρεῖ ὡς ἐπισφράγιση τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς διεθνοῦς ἀξιοπιστίας της.